งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ


by admin Post at 26 7 月, 2018 in Thailand

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ ครบครันเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์อาหารระดับเอเชีย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561