ถั่ว 5 สี ต้มน้ำขิง

ส่วนผสม

  • ถั่วเขียวนึ่งสุก 50 กรัม
  • ถั่วเขียวเขียวเลาะเปลือกนึ่งสุก 50 กรัม
  • ถั่วแดงนึ่งสุก 50 กรัม
  • ถั่วดำนึ่งสุก 50 กรัม
  • ถั่วขาวนึ่งสุก 50 กรัม
  • ขิงผงจินเจน สูตร ต้นต้ารับ 2 ซอง
  • นำร้อน 500 มิลลิลิตร