“ฮกกี่” โอเลี้ยง (กาแฟปรุงสำเร็จสเตอริไลส์) (700 cc)

กาแฟปรุงสำเร็จ เติมน้ำเเข็งปรุงเป็นโอเลี้ยงหรือจะเติมน้ำร้อนปรุงเป็นกาเเฟร้อน

ขวด/หีบ : 12 ขวด
ส่วนผสม : น้ำ 70.4% น้ำตาล 20% กาแฟ 9.6%,

จำหน่ายที่

  • The mall