Skip to content

สินค้าจินเจน

“หังโจว” เครื่องดื่มน้ำเก็กฮวยเข้มข้น (710 ซีซี.)

เก็กฮวยคัดสรรคุณภาพสามารถชงดื่มได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็น

ขวด/หีบ : 12 ขวด
ส่วนผสม : เก็กฮวยเข้มข้น 95.24%, ซูโครส 4.17%, น้ำผึ้ง 0.59%

จำหน่ายที่
สินค้าที่เกี่ยวข้อง