Skip to content

5 สาเหตุที่ทำให้ท้องอืด

รู้หรือไม่! เวลาที่เราเกิดอาการท้องอืดนั้นอาจจะเกิดมาได้จากสาเหตุต่างๆได้ ซึ่งหลักๆก็จะเป็น 5 สาเหตุนี้ด้วยกัน คือ

.

1. เกิดจากการรับประทานอาหาร เช่น ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาจจะทำให้ย่อยอาหารได้ช้าลงและเกิดอาการท้องอืดได้

.

2. การใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าไม่ค่อยได้ขยับร่างกาย ก็จะทำให้ย่อยอาหารได้ช้าเป็นสาเหตุของอาหารท้องอืดเช่นกัน

.

3. อายุ เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยระบบย่อยอาหารจะทำงานช้าลง เราจึงจะเห็นว่าผู้สูงอายุมักจะมีอาการท้องอืดได้ง่ายและบ่อยกว่าคนอายุ

.

4. ติดเชื่อแบคทีเรียที่ชื่อ เอช ไพโลไร ทำให้เสียดท้อง และมีอาการท้องอืดได้

.

5. ท้องผูก ทำให้เกิดอาหารท้องอืดตามมาได้เนื่องจากความดันในทางเดินอาหารสูงขึ้น

.

#สาเหตุของอาการท้องอืด

#การดื่มน้ำขิงบรรเทาอาการท้องอืดได้

#ดื่มน้ำขิงดื่มจินเจน

#อบอุ่นกาย #อบอุ่นใจ #อบอุ่นด้วยจินเจน