Skip to content

ผู้ที่หายป่วย ควรพักฟื้นอย่างไร

ผู้ที่หายป่วยและได้ออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาจนครบ 14 วัน หรือกลับมากักตัวที่บ้านจนครบ 14 วัน จัดว่าเป็นผู้ที่พ้นระยะการแพร่เชื้อ และอยู่ในระยะที่ร่างกายฟื้นตัว สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว แต่ก็ยังต้องให้ปฏิบัติตัวดูแลสุขอนามัยตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคนะคะ ซึ่งผู้ที่เคยติดเชื้อจะมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลัง 3 เดือนไปแล้ว จึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนในภายหลังด้วยค่ะ

สำหรับข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิดแล้วมีดังนี้ค่ะ

1. ไม่จำเป็นต้องกักตัวหรือแยกตัวจากผู้อื่น เพราะหายจากโรคแล้ว (ซึ่งต่างจากกรณีเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง หรือเพิ่งจะได้รับการวินิจฉัย จึงต้องกักตัวหรือแยกตัวจากผู้อื่น) แต่ยังคงแยกห้องนอน ห้องน้ำจากผู้อื่น หรือทำความสะอาดหลังใช้ทุกครั้ง

2. การดูแลสุขภาพอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระหรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังสัมผัสจุดเสียงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น เป็นต้น

4. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น

5. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่สุก สะอาด และมีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

6. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร

7. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่หรือมีอาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้ติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากากระหว่างเดินทางตลอดเวลา

หมายเหตุ : การพักฟื้นที่บ้าน ควรปฏิบัติจนครบ 1 เดือนเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

#ด้วยความห่วงใย

#หมอจิน #ป้าเจน

#จินเจน #ดื่มน้ำขิงดื่มจินเจน