Skip to content

ถั่ว 5 สี ต้มน้ำขิง

ส่วนผสม

  • ถั่วเขียวนึ่งสุก 50 กรัม
  • ถั่วเขียวเขียวเลาะเปลือกนึ่งสุก 50 กรัม
  • ถั่วแดงนึ่งสุก 50 กรัม
  • ถั่วดำนึ่งสุก 50 กรัม
  • ถั่วขาวนึ่งสุก 50 กรัม
  • ขิงผงจินเจน สูตร ต้นต้ารับ 2 ซอง
  • นำร้อน 500 มิลลิลิตร
https://youtube.com/watch?v=r6qgjaTYCmw

——————————
#Gingen #จินเจน
#ดื่มน้ำขิงดื่มจินเจน #ดื่มจินเจนเป็นประจำทุกวัน
#ดื่มดีมีประโยชน์ #ปรุงอาหารก็อร่อย
.
.
www.gingen.com
ช้อปออนไลน์ที่: shop.gingen.com
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นที่: http://bit.ly/2MyYtlk